Po godzinach. Prawie.

Gdy już wrócimy z sądu, zakończymy ostatnie w tym dniu spotkanie z klientem, wykonamy ostatni telefon możemy wreszcie skończyć pracę. Prawie.

Są dwa rodzaje osób wykonujących zawody prawnicze: takie, które mówią o sobie, że wykonują zawód prawnika, i takie, które mówią po prostu „jestem prawnikiem”.

My należymy do tych drugich.

Zainteresowanie prawem nie opuszcza nas wraz z końcem dnia pracy. Nie chodzi tylko o doskonalenie zawodowe – dostrzegamy zagadnienia prawne w serwisach informacyjnych, popkulturze, sporcie czy sztuce. Widzimy prawo jako siłę, która przenika każdą sferę życia, niczym Moc z „Gwiezdnych Wojen”.

Są również sprawy, o których nie da się przestać myśleć po pracy, a nawet po ich prawomocnym zakończeniu.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na stworzenia miejsca, w którym będziemy się dzielić informacjami, anegdotami, historiami, poradami czy po prostu ciekawostkami związanymi z prawem. Dzięki temu masz niezwykłą okazję zobaczyć czym zajmuje się Twój Prawnik po godzinach. Prawie.

KOLCE, ŁAŃCUCHY I OPONY ZIMOWE

Wbrew obiegowej opinii dzień 1 listopada nie jest datą graniczną, od której mamy obowiązek jeżdżenia w oponach zimowych. Brak jest także analogicznej daty, do której powinniśmy to robić. Co więcej, w polskim porządku prawnym aktualnie brak jest w ogóle obowiązku stosowania zarówno opon zimowych, letnich, jak i całorocznych.

Czytaj więcej »

Pracotwórca

Utwór pracowniczy to utwór stworzony przez pracownika w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków w ramach stosunku pracy. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane m. in. w samej umowie o pracę lub wynikać z celu umowy albo zgodnego zamiaru stron.

Czytaj więcej »

Separacja – prawne uregulowanie rozstania małżonków

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób kompleksowy reguluje instytucje, którą można określić jako separację sądową, wiążącą się z przewidzianymi w ustawie skutkami prawnymi. Zasadą ogólną o jakiej mowa w art. 614 § 1 KRO, jest uznanie, iż orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Czytaj więcej »

Czy karalność obrazy uczuć religijnych ma sens?

Dla każdego przyzwoitego człowieka jest jasne, że nikt nie powinien być dyskryminowany z uwagi na wyznawaną religię. Prawo powinno chronić zarówno prawo jednostki do swobodnego wyznawania swojej wiary, jak i spokój społeczny, zapobiegając konfliktom na tle religijnym.

Czytaj więcej »

Sądy wobec dezubekizacji

W pierwszej części artykułu napisałem co jest nie tak z tzw. ustawą dezubekizacyjną oraz o utrudnieniach w obronie jej ofiar na etapie przedsądowym. Dzisiaj zajmę się działaniami sądów w tych sprawach.

Czytaj więcej »
Blog prawniczy, wiedza i porady prawne | Kancelaria prawna Sabuda Sawiński