Po godzinach. Prawie.

Gdy już wrócimy z sądu, zakończymy ostatnie w tym dniu spotkanie z klientem, wykonamy ostatni telefon możemy wreszcie skończyć pracę. Prawie.

Są dwa rodzaje osób wykonujących zawody prawnicze: takie, które mówią o sobie, że wykonują zawód prawnika, i takie, które mówią po prostu „jestem prawnikiem”.

My należymy do tych drugich.

Zainteresowanie prawem nie opuszcza nas wraz z końcem dnia pracy. Nie chodzi tylko o doskonalenie zawodowe – dostrzegamy zagadnienia prawne w serwisach informacyjnych, popkulturze, sporcie czy sztuce. Widzimy prawo jako siłę, która przenika każdą sferę życia, niczym Moc z „Gwiezdnych Wojen”.

Są również sprawy, o których nie da się przestać myśleć po pracy, a nawet po ich prawomocnym zakończeniu.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na stworzenia miejsca, w którym będziemy się dzielić informacjami, anegdotami, historiami, poradami czy po prostu ciekawostkami związanymi z prawem. Dzięki temu masz niezwykłą okazję zobaczyć czym zajmuje się Twój Prawnik po godzinach. Prawie.

Ubezwłasnowolnienie i jego skutki w sferze praw jednostki

Ubezwłasnowolnienie winno być środkiem ostatecznym i stosowanym tylko wtedy, gdy inne formy pomocy i wsparcia nie są wystarczające. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu musi być podejmowana z należytą starannością, mając na uwadze dobro osoby dotkniętej tym ograniczeniem, tak aby faktycznie zapewnić jej ochronę i prawo do godnego życia.

Czytaj więcej »

Zmartwychwstanie. Prawie.

Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.

Czytaj więcej »

Utwór zależny a utwór inspirowany

Na co dzień widzimy bardzo dużo utworów, w których ich twórcy nawiązują do oryginałów, dodając im własną interpretację. Biorąc pod uwagę prawo autorskie, takie utwory – w jednych sytuacjach mogą być utworami zależnymi, a w innych – inspirowanymi. Czym się charakteryzują i jak je odróżnić?

Czytaj więcej »

Przemoc ekonomiczna

Pojęcie przemocy ekonomicznej to nowość w naszym systemie prawnym. Intuicyjnie możemy się domyślić, o co chodzi i spróbować podać jakieś przykłady tego zjawiska, ale jego zdefiniowanie, a czasem i rozpoznanie nie jest łatwe.

Czytaj więcej »

ZASTRZYK WIEDZY czyli opieka zdrowotna nad uczniami

Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę opieki zdrowotnej nad uczniami jest ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku, pewnie Was zaskoczę, o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zastąpiła w tej materii rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej »
Blog prawniczy, wiedza i porady prawne | Kancelaria prawna Sabuda Sawiński