Dane kontaktowe

Adwokaci i Radcowie Prawni
ul. Mazowiecka 2/1
30-036 Kraków

kancelaria@sabuda-sawinski.pl

tel. 12 354 91 15 

Skontaktuj się z nami!

Zawsze możesz do nas zadzwonić lub napisać, ale najlepszym miejscem, żeby porozmawiać o twojej sprawie na żywo jest kancelaria. Cenimy sobie bezpośredni kontakt i staramy się, żeby każda wizyta u nas była dla Ciebie przyjemnym doświadczeniem.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju i spędzamy dużo czasu w sądach, prokuraturach, urzędach i komisariatach, więc prosimy o umówienie spotkania telefonicznie lub mailowo, tak byś miał pewność, że twój prawnik będzie na Ciebie czekał.

 

MEDIA

Jeśli jesteś dziennikarzem i pilnie potrzebujesz fachowego komentarza nt. kontrowersyjnego orzeczenia czy kolejnej ekspresowej nowelizacji lub po prostu potrzebna Ci pomoc w wyjaśnieniu kwestii prawnych do materiału nad którym pracujesz, zadzwoń do nas lub napisz na specjalny adres: media@sabuda-sawinski.pl

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z skierowaniem zapytania przez formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” uprzejmie informuję, iż Państwa dane przetwarzane są na potrzeby niniejszej korespondencji. Poniżej szczegółowe informacje.

I. Współadministratorami danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej adwokat Maciej Sawiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka, ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków, NIP 6391902453, adres e-mail do kontaktu: m.sawinski@sabuda-sawinski.pl oraz radca prawny Damian Sabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Sabuda Kancelaria Radcy Prawnego , ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków NIP 5512285416 adres e-mail do kontaktu d.sabuda@sabuda-sawinski.pl działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Sabuda Sawiński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka cywilna ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków NIP: 6772477188.

II. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma) i kontaktowe (adres email, numer telefonu) w celu obsługi zapytania (zadanego w formie e-mail, telefonicznie, czy też za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych) za pomocą środków komunikacji w zależności od zakresu podanych danych na podstawie wyrażonej zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego dane przetwarzane są w zależności od treści zapytania w celu obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest niezbędne do obsługi zapytania. Brak ich podania uniemożliwi obsługę zapytania.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ich niezbędności w zakresie realizacji celów przetwarzania, albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

V. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Może również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez Administratora, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych w szczególności organom państwowym.
VII. W przypadku próśb lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: d.sabuda@sabuda-sawinski.pl. Lub m.sawinski@sabuda-sawinski.pl.

VIII. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

IX. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt z prawnikiem Kraków | Kancelaria prawna Sabuda Sawiński