kultura

All the posts.
Zasadą jest, że do posiadania psa nie potrzebujemy od tzw. władzy żadnego zezwolenia. Jednak od każdej zasady istnieją wyjątki – nie inaczej jest w tym przypadku. Jak mówi nam art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  „Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.”
Zgodnie z art. 120 k.k. „Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.” Zbrodnia ta jest pierwszym z tzw. przestępstw wojennych opisanych w rozdziale XVI Kodeksu karnego, który wprowadza typy przestępstw opartych na normach prawa międzynarodowego, odnoszących się do karalności zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości oraz wojennych.
Generatywna sztuczna inteligencja to nowej generacji narzędzia, których jednymi z najważniejszych zastosowań są produkcja mediów dla sztuk wizualnych, sztuki konceptualnej, muzyki i literatury, a także wideo i animacji. Przykładami mogą być modele dyfuzyjne (np. DALL.E 2, Stable Diffusion, Midjourney), które syntetyzują wysokiej jakości obrazy albo duże modele językowe – LLMs np. GPT czy BERT), które potrafią tworzyć sensownie brzmiące prozę i wiersze oraz prowadzić rozmowy w języku naturalnym.
Słyszysz – „utwór”. W pierwszej chwili na myśl na pewno nasuwa Ci się jakiś utwór muzyczny, ewentualnie literacki. Z perspektywy prawnej jednak, katalog utworów może być znacznie szerszy, a przynależność do niego nie jest taka jednoznaczna. Żeby się do niego zaliczał, musi posiadać pewne cechy…
Trudno sobie wyobrazić współczesny Internet bez memów. Umieszczane są w zasadzie w każdych mediach społecznościowych, zalewają masowo strony po jakichś medialnych wydarzeniach z prostego powodu – są doskonałym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Obrazek w połączeniu z trafnym podpisem jest szybką informacją, która dostarcza rozrywkę czy wyraża opinię.
Obchodzony 23 maja Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości jest okazją do przybliżenia opinii publicznej pracy sądów i prokuratur. Pracownicy tych instytucji często noszą tego dnia charakterystyczne fioletowe wstążki, a organizacje sędziów i prokuratorów wydają rozmaite raporty i apele. Ale dlaczego to święto jest obchodzone właśnie dzisiaj?
Praca prawnika to przede wszystkim drobiazgowe drążenie w aktach, orzecznictwie i literaturze prawniczej. To jednak nie wszystko. Równie ważnym aspektem pracy prawnika procesowego jest… umiejętność opowiadania historii.
Stworzenie definicji sztuki, która byłaby całościowa, wyczerpująca i jednocześnie nietrywialna jest pomysłem prawdopodobnie niewykonalnym. Świadczy o tym nie tylko fakt, iż zagadnienie to, choć obecne od samego początku myśli filozoficznej, pozostaje do dziś bez satysfakcjonującej odpowiedzi; zadania nie ułatwiają również stale zachodzące w świecie sztuki procesy, które fluktuują, przestawiają i dezorganizują.
Honore_Daumier_Le_Defenseur_Counsel_for_the_Defense_c._1862-1865_NGA_168817
Spotkania sztuki i prawa wcale nie zdarzają się tak rzadko, jak mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Obecnie najszerszą areną, która mieści i miesza te dwie dziedziny wydaje się być prawo autorskie, porządkujące zasady eksploatowania utworów i dzieł. Zapewne wielu zgodziłoby się także ze stwierdzeniem, że i sama praktyka prawa ma coś z procesu twórczego – sztuka interpretacji, argumentacji, perswazji… Oczywiście gra toczy się wówczas w granicach nienaruszalnych zasad a pole do eksperymentów jest ograniczone – nadal jednak ostaje się niemała przestrzeń do autorskiego podejścia, indywidualizmu i kreatywności.
kultura | Sabuda-Sawinski.pl