prawo cywilne prawo gospodarcze

All the posts.
W dobie globalizacji znaczna część transakcji płatniczych, nie tylko z zagranicznymi kontrahentami, ale także pomiędzy dwoma polskimi podmiotami, odbywa się w walutach obcych (głównie w Euro i USD). Czy jeśli strony umowy uzgodniły zapłatę w walucie obcej, płatność ta może zostać wykonana w złotówkach?
prawo cywilne prawo gospodarcze | Sabuda-Sawinski.pl