Main

All the posts.
Po chwili wytchnienia od prawa rodzinnego wracamy ze zdwojoną siłą. Świadczenia alimentacyjne to szeroki, popularny, ale czy do końca jasny temat? Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego. Zakres obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka pozostaje w ścisłym związku z winą za rozkład pożycia,
Pojęcie cytatu na ogół wiąże się ze słowem pisanym i w powszechnym rozumieniu kojarzy się zazwyczaj z tzw. „złotymi myślami” albo dosłownym przytaczaniem czyichś słów. Są one często wykorzystywane w różnych przekazach – np. w literaturze są formą ekspresji artystycznej, a w pracach naukowych potwierdzeniem prezentowanych poglądów. Z perspektywy prawnej jednak rozumienie cytatu jest znacznie szersze. Jak dobrze wykorzystywać cytat i jak cytować żeby było to zgodne z prawem? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.
O testamencie słyszał w zasadzie każdy. Tym niemniej, według danych zgromadzonych przez UNICEF Polska, jedynie 13% Polaków decyduje się na jego sporządzenie. Pomimo, że jego brak nie spowoduje, że zgromadzony za naszego życia majątek przepadnie lub trafi w ręce przypadkowych osób, to właśnie testament nie tylko pozwoli na pełne wyrażenie i zrealizowanie ostatniej woli zmarłego, ale przede wszystkim znacząco uprości potencjalne postępowanie spadkowe.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja do przypomnienia, że gwarantowana przez prawo równość kobiet i mężczyzn jest nadal postulatem, a nie opisem rzeczywistości. Nierówności wciąż są obecne w życiu publicznym, domowym, a nawet w języku, o czym opowiedzą Twoje Prawniczki.
Szkody wyrządzone przez zwierzęta to częsty problem w Polsce, a wiele osób jest poszkodowanych przez zachowanie zwierząt. Według prawa polskiego, właściciele zwierząt są odpowiedzialni za szkody, jakie ich pupile wyrządzają innym ludziom, innym zwierzętom lub mieniu. Właściciele muszą zapewnić, że ich zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla innych, a jeśli zostanie wyrządzona szkoda, są odpowiedzialni za jej naprawienie.
Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz zgodności aktualnych wskazań przebiegu licznika z danymi ujawnionymi przy ostatnim przeglądzie technicznym, stanowią czynności, o których pamięta i na które zwraca uwagę każda osoba zamierzająca nabyć używany samochód. Warto również zwrócić uwagę na instytucję zastawu skarbowego, który wydaje się, iż cały czas umyka powszechnej świadomości, a nabycie pojazdu nim obciążonego niesie szerokie konsekwencje dla kupującego.
W sądowym postępowaniu cywilnym istnieje zróżnicowanie spraw cywilnych i gospodarczych. Z czym wiąże się to rozróżnienie oraz jakie konsekwencje ma to dla uczestników postępowania?
Zakończenie związku, trudne relacje, co dalej, rozwód? To już oczywiste, dzięki artykułowi mec. Pauliny Seweryn. Ale co, jeśli w całej tej trudnej sytuacji są dzieci? Świadczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka to temat powszechnie znany, jednak wciąż budzący pewne wątpliwości. Dzisiaj pozbędziemy się ich na zawsze, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.
Praca prawnika to przede wszystkim drobiazgowe drążenie w aktach, orzecznictwie i literaturze prawniczej. To jednak nie wszystko. Równie ważnym aspektem pracy prawnika procesowego jest… umiejętność opowiadania historii.
Facebook, Instagram, Twitter – to tylko niektóre portale społecznościowe, na których użytkownicy chętnie dzielą się zdjęciami. Zarówno tymi przedstawiającymi krajobrazy, jak i znajomych, członków rodziny czy siebie. Czy wizerunek może być przedmiotem ochrony i co się stanie gdy prawo do niego zostanie naruszone? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.
Main | Sabuda-Sawinski.pl