Bez kategorii

All the posts.
Ubezwłasnowolnienie winno być środkiem ostatecznym i stosowanym tylko wtedy, gdy inne formy pomocy i wsparcia nie są wystarczające. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu musi być podejmowana z należytą starannością, mając na uwadze dobro osoby dotkniętej tym ograniczeniem, tak aby faktycznie zapewnić jej ochronę i prawo do godnego życia.
Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.
Na co dzień widzimy bardzo dużo utworów, w których ich twórcy nawiązują do oryginałów, dodając im własną interpretację. Biorąc pod uwagę prawo autorskie, takie utwory – w jednych sytuacjach mogą być utworami zależnymi, a w innych – inspirowanymi. Czym się charakteryzują i jak je odróżnić?
Pojęcie przemocy ekonomicznej to nowość w naszym systemie prawnym. Intuicyjnie możemy się domyślić, o co chodzi i spróbować podać jakieś przykłady tego zjawiska, ale jego zdefiniowanie, a czasem i rozpoznanie nie jest łatwe.
Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę opieki zdrowotnej nad uczniami jest ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku, pewnie Was zaskoczę, o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zastąpiła w tej materii rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje kwestii ustalenia macierzyństwa, uznając, że jest to w zasadzie fakt niebudzący wątpliwości. Co do zasady matką dziecka jest kobieta, które je urodziła. Natomiast w przypadku ojcostwa przewidziane zostały trzy sposoby jego ustalenia.
Hipoteka to prawo obciążające nieruchomość, które polega wyłącznie na umożliwieniu wierzycielowi hipotecznemu (zazwyczaj jest nim bank udzielający kredytu) dochodzenie zaspokojenia wierzytelności o zapłatę z pierwszeństwem przed pozostałymi wierzycielami.
Mimo coraz większej świadomości społecznej, dzieci nadal niestety stanowią jedną z największych grup ofiar przemocy. Chociaż temat ten nie powinien budzić zaskoczenia, w dzisiejszym artykule skupimy się w szczególności na prawnym uregulowaniu kwestii stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
Oburzenie klientów na zachowanie sądu nie jest niczym niezwykłym dla żadnego adwokata ani radcy prawnego. Czasem jednak trafiają do nas osoby wręcz zszokowane tym, że w XXI wieku, w środku Europy mogą się dziać TAKIE rzeczy. Chodzi o przeprowadzenie przez sąd procesu bez udziału klienta, który dowiaduje się o nim, gdy jest już po wszystkim. Skandal, układ, mafia w togach, sąd kapturowy itd. Czy aby na pewno?
Oczywiste jest, że twórcą utworu może być więcej niż jeden podmiot. Jego udział w powstanie dzieła może być jednak różny a także służyć odmiennym celom. W zależności więc od tego, będziemy mówić o utworach współautorskich, zbiorowych czy połączonych. W poniższym artykule postaramy się zasygnalizować różnice pomiędzy nimi tak, aby choć trochę, te trudne do rozróżnienia wytwory, wyodrębnić
Bez kategorii | Sabuda-Sawinski.pl