Shop

All the posts.
Obsługa prawna dla biznesu jest kluczowym elementem, który pozwala przedsiębiorcom na bezpieczne i zgodne z przepisami funkcjonowanie na rynku.
Możliwość zetknięcia się z przestępstwem w ramach swojej działalności wydaje się większości klientów zupełnie nieprawdopodobna. Tymczasem w rzeczywistości zdarza się to znacznie częściej, niż się wydaje.
Tak, prawnik może nie być pierwszą osobą, która przychodzi na myśl, gdy myślisz o swojej biznesowej drodze, ale posiadanie wsparcia prawnego może zmienić wszystko. Dlaczego zatem warto mieć wsparcie dobrego prawnika w swoim biznesie?
Testament ustny, który wskutek pandemii COVID-19 zyskał drugie życie i w przeciwieństwie do dwóch pozostałych szczególnych form, tj. testamentu podróżnego i wojskowego, występuje w praktyce, stanowiąc niejednokrotnie podstawę dziedziczenia.
Zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem stanowi określenie używane w języku potocznym, przed sądem natomiast toczy się postępowanie w sprawie o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to coroczny konkurs moot court skupiający się na międzynarodowym arbitrażu handlowym. Konkurs nosi imię prof. Willema Cornelisa Visa, eksperta w dziedzinie arbitrażu handlowego i międzynarodowego prawa handlowego.
Jednym z powszechniejszych mitów prawnych funkcjonujących w obiegu jest stwierdzenie, że miejscem zamieszkania jest zawsze miejsce zameldowania. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się zarówno co odróżnia, jak i co łączy, oba te pojęcia. Poznasz także znaczenie i pojęcie łacińskiego słowa domiciulium oraz zobaczysz jak w praktyce wygląda przenikanie się różnych gałęzi prawa.
W dobie globalizacji znaczna część transakcji płatniczych, nie tylko z zagranicznymi kontrahentami, ale także pomiędzy dwoma polskimi podmiotami, odbywa się w walutach obcych (głównie w Euro i USD). Czy jeśli strony umowy uzgodniły zapłatę w walucie obcej, płatność ta może zostać wykonana w złotówkach?
Wielokrotnie podczas rozmowy z klientem zarówno biznesowym jak i prywatnym słyszymy pytanie: jeśli pójdziemy do sądu otrzymam zapłatę w kwocie brutto czy netto? Jak rozumieć kwotę brutto w przypadku pracownika a jak w przypadku firmy?
Prawa osobiste są szczególnie chronione. Można stwierdzić, że chronią one niejako wyjątkową więź twórcy z utworem. Wynikają wyłącznie z faktu stworzenia danego dzieła i właśnie wtedy powstają.
Shop | Sabuda-Sawinski.pl