działalność gospodarcza

All the posts.
Tzw. mały ZUS plus to rozwiązanie dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której roczne przychody za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120.000,00 zł i działalność gospodarcza prowadzona była przez okres co najmniej 60 dni kalendarzowych. W przypadku gdy działalność wykonywana była krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni jej prowadzenia.
działalność gospodarcza | Sabuda-Sawinski.pl