nie tylko prawo

All the posts.
Zgodnie z art. 120 k.k. „Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.” Zbrodnia ta jest pierwszym z tzw. przestępstw wojennych opisanych w rozdziale XVI Kodeksu karnego, który wprowadza typy przestępstw opartych na normach prawa międzynarodowego, odnoszących się do karalności zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości oraz wojennych.
Generatywna sztuczna inteligencja to nowej generacji narzędzia, których jednymi z najważniejszych zastosowań są produkcja mediów dla sztuk wizualnych, sztuki konceptualnej, muzyki i literatury, a także wideo i animacji. Przykładami mogą być modele dyfuzyjne (np. DALL.E 2, Stable Diffusion, Midjourney), które syntetyzują wysokiej jakości obrazy albo duże modele językowe – LLMs np. GPT czy BERT), które potrafią tworzyć sensownie brzmiące prozę i wiersze oraz prowadzić rozmowy w języku naturalnym.
Słyszysz – „utwór”. W pierwszej chwili na myśl na pewno nasuwa Ci się jakiś utwór muzyczny, ewentualnie literacki. Z perspektywy prawnej jednak, katalog utworów może być znacznie szerszy, a przynależność do niego nie jest taka jednoznaczna. Żeby się do niego zaliczał, musi posiadać pewne cechy…
Rozbój to kradzież z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia. Kradzież to z kolei zabranie rzeczy innej osoby z zamiarem jej przywłaszczenia. Zamiar przywłaszczenia występuje wtedy, gdy sprawca chcę postąpić z rzeczą tak, jakby stanowiła jego własność. Właściciel może postąpić ze swoją rzeczą w każdy sposób, który nie narusza prawa. Z kradzieżą mamy więc do czynienia nie tylko, gdy ktoś chce zabrać innej osobie wartościową rzecz, by się wzbogacić, lecz również po to, by np. ją zniszczyć.
Trudno sobie wyobrazić współczesny Internet bez memów. Umieszczane są w zasadzie w każdych mediach społecznościowych, zalewają masowo strony po jakichś medialnych wydarzeniach z prostego powodu – są doskonałym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Obrazek w połączeniu z trafnym podpisem jest szybką informacją, która dostarcza rozrywkę czy wyraża opinię.
Podatki, to jeden z tematów wywołujących dyskusję, czyli to, co lubimy najbardziej. Enigmatyczne i niezrozumiałe? Podejdźmy do tego niestandardowo, zacznijmy od odpowiedzi na kluczowe pytania.
Obchodzony 23 maja Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości jest okazją do przybliżenia opinii publicznej pracy sądów i prokuratur. Pracownicy tych instytucji często noszą tego dnia charakterystyczne fioletowe wstążki, a organizacje sędziów i prokuratorów wydają rozmaite raporty i apele. Ale dlaczego to święto jest obchodzone właśnie dzisiaj?
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., zwana Konwencją Stambulską lub Antyprzemocową, to jeden z tekstów, który ma więcej przeciwników, niż czytelników. W mediach Konwencja pojawia najczęściej przy okazji krytycznych wypowiedzi polityków na jej temat. Właśnie w związku z nimi może się wydawać, że to bardzo kontrowersyjny akt. Oskarżenia są jednak niesłuszne, dlatego chętnie podejmę się jej obrony.
Praca prawnika to przede wszystkim drobiazgowe drążenie w aktach, orzecznictwie i literaturze prawniczej. To jednak nie wszystko. Równie ważnym aspektem pracy prawnika procesowego jest… umiejętność opowiadania historii.
W czasie wykonywania zawodu adwokata uczestniczyłem w wielu rozprawach rozwodowych podczas których ważnym zagadnieniem była edukacja małoletnich dzieci stron. Na pierwszy plan wysuwały się zawsze kwestie posiadania lub braku czerwonego paska na świadectwie, zarzucania drugiej stronie, że poświęca czas na zabawę z dziećmi, w tym gry wideo, zamiast nauki.
nie tylko prawo | Sabuda-Sawinski.pl