porady prawo cywilne ciekawostki odszkodowania odpowiedzialność odszkodowawcza

All the posts.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta została uregulowana w przepisach szczególnych, takich jak ustawa – Prawo łowieckie oraz ustawa o ochronie przyrody. W sytuacji wyrządzenia szkody przez dzikie zwierzę, żyjące w stanie wolnym zobowiązany do naprawienia szkody będzie Skarb Państwa, bądź dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.
Szkody wyrządzone przez zwierzęta to częsty problem w Polsce, a wiele osób jest poszkodowanych przez zachowanie zwierząt. Według prawa polskiego, właściciele zwierząt są odpowiedzialni za szkody, jakie ich pupile wyrządzają innym ludziom, innym zwierzętom lub mieniu. Właściciele muszą zapewnić, że ich zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla innych, a jeśli zostanie wyrządzona szkoda, są odpowiedzialni za jej naprawienie.
porady prawo cywilne ciekawostki odszkodowania odpowiedzialność odszkodowawcza | Sabuda-Sawinski.pl