porady prawo cywilne prawo wekslowe proces cywilny konsumenci

All the posts.
W powszechnej opinii papier wartościowy w postaci weksla stanowi przeżytek, który podobnie jak czeki został wyparty przez nowoczesne technologie płatnicze. Nic bardziej mylnego. Pomimo że funkcja płatnicza weksla w sposób naturalny została wyparta przez przelewy bankowe, weksel w dalszym ciągu stanowi potężne narzędzie zabezpieczenia roszczeń i z tego względu jest on powszechnie stosowany do większości umów w obrocie gospodarczym, w szczególności do zabezpieczenia umów zawieranych przez banki i inne instytucje finansowe.
porady prawo cywilne prawo wekslowe proces cywilny konsumenci | Sabuda-Sawinski.pl