prawo autorskie

All the posts.
Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna, co wynika już z samej definicji utworu – czyli dzieła stanowiącego przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Nie może nim być ktoś, kto zostaje wyręczany przez kogoś innego. Autor nabywa prawa do utworu automatycznie, już z momentem jego powstania. Bez znaczenia jest np. wiek, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie, stan umysłu itd. Takie same prawa przysługują znanemu wybitnemu malarzowi  jak i osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie czy przedszkolakowi.
Utwór pracowniczy to utwór stworzony przez pracownika w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków w ramach stosunku pracy. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane m. in. w samej umowie o pracę lub wynikać z celu umowy albo zgodnego zamiaru stron.
Trudno sobie wyobrazić współczesny Internet bez memów. Umieszczane są w zasadzie w każdych mediach społecznościowych, zalewają masowo strony po jakichś medialnych wydarzeniach z prostego powodu – są doskonałym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Obrazek w połączeniu z trafnym podpisem jest szybką informacją, która dostarcza rozrywkę czy wyraża opinię.
Facebook, Instagram, Twitter – to tylko niektóre portale społecznościowe, na których użytkownicy chętnie dzielą się zdjęciami. Zarówno tymi przedstawiającymi krajobrazy, jak i znajomych, członków rodziny czy siebie. Czy wizerunek może być przedmiotem ochrony i co się stanie gdy prawo do niego zostanie naruszone? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.
prawo autorskie | Sabuda-Sawinski.pl