prawo europejskie

All the posts.
Brak zapłaty za fakturę w terminie może zdarzyć się każdej firmie i nie musi on świadczyć o problemach finansowych kontrahenta. W przypadku jednak faktur za wykonanie usługi bądź dostawę towaru pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, chociażby jednodniowe opóźnienie w zapłacie za wystawioną i prawidłowo doręczoną fakturę może stanowić źródło dodatkowych konsekwencji finansowych. I nie mowa tu tylko o naliczeniu wysokich odsetek.
prawo europejskie | Sabuda-Sawinski.pl