prawo i sztuka

All the posts.
Stworzenie definicji sztuki, która byłaby całościowa, wyczerpująca i jednocześnie nietrywialna jest pomysłem prawdopodobnie niewykonalnym. Świadczy o tym nie tylko fakt, iż zagadnienie to, choć obecne od samego początku myśli filozoficznej, pozostaje do dziś bez satysfakcjonującej odpowiedzi; zadania nie ułatwiają również stale zachodzące w świecie sztuki procesy, które fluktuują, przestawiają i dezorganizują.
prawo i sztuka | Sabuda-Sawinski.pl