prawo mieszkaniowe

All the posts.
Umowa najmu nieruchomości to jedna z najpowszechniejszych umów zawieranych w obrocie prawnym. Aktualnie bardzo często zdarza się, że większość kandydatów na najemców mieszkania to obcokrajowcy, co dla potencjalnych wynajmujących stanowi zazwyczaj powód do poważnych wątpliwości. Wynajmujący zwracają bowiem uwagę na fakt, że takie osoby nie posiadają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej innego lokum, w którym mogłyby zamieszkać w razie zakończenia umowy najmu, co utrudnia przymusową eksmisję niechcianych lokatorów w razie zakończenia umowy najmu.
prawo mieszkaniowe | Sabuda-Sawinski.pl