prawo oświatowe

All the posts.
Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę opieki zdrowotnej nad uczniami jest ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku, pewnie Was zaskoczę, o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zastąpiła w tej materii rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
prawo oświatowe | Sabuda-Sawinski.pl