prawo pracy

All the posts.
Utwór pracowniczy to utwór stworzony przez pracownika w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków w ramach stosunku pracy. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane m. in. w samej umowie o pracę lub wynikać z celu umowy albo zgodnego zamiaru stron.
prawo pracy | Sabuda-Sawinski.pl