prawo pracy

All the posts.
Wielokrotnie podczas rozmowy z klientem zarówno biznesowym jak i prywatnym słyszymy pytanie: jeśli pójdziemy do sądu otrzymam zapłatę w kwocie brutto czy netto? Jak rozumieć kwotę brutto w przypadku pracownika a jak w przypadku firmy?
Utwór pracowniczy to utwór stworzony przez pracownika w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków w ramach stosunku pracy. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane m. in. w samej umowie o pracę lub wynikać z celu umowy albo zgodnego zamiaru stron.
prawo pracy | Sabuda-Sawinski.pl