proces

All the posts.
Po chwili wytchnienia od prawa rodzinnego wracamy ze zdwojoną siłą. Świadczenia alimentacyjne to szeroki, popularny, ale czy do końca jasny temat? Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego. Zakres obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka pozostaje w ścisłym związku z winą za rozkład pożycia,
Zakończenie związku, trudne relacje, co dalej, rozwód? To już oczywiste, dzięki artykułowi mec. Pauliny Seweryn. Ale co, jeśli w całej tej trudnej sytuacji są dzieci? Świadczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka to temat powszechnie znany, jednak wciąż budzący pewne wątpliwości. Dzisiaj pozbędziemy się ich na zawsze, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.
Praca prawnika to przede wszystkim drobiazgowe drążenie w aktach, orzecznictwie i literaturze prawniczej. To jednak nie wszystko. Równie ważnym aspektem pracy prawnika procesowego jest… umiejętność opowiadania historii.
Gdy poznaję nową osobę, spoza kręgu prawników, często słyszę, że mój rozmówca nie mógłby wykonywać takiej pracy. Zazwyczaj wymienia po tym przykład jakiejś szczególnie odrażającej zbrodni. Mówi to przy tym w sposób, jakbym doprowadził do tego, że jej sprawca uniknął kary. Jestem też pytany o to, jak mogę robić takie rzeczy. Krytyka ostatnich zmian w kodeksie karnym oraz artykuł o pomocy finansowej dla byłych więźniów ściągnęły na mnie i na adwokatów w ogóle falę moralnego oburzenia. Tytułowy adwokat diabła wydaje się już zbyt słabym określeniem – bardziej adekwatny byłby raczej adwokat-diabeł.
Statystyki wskazują, że w pierwszym półroczu 2021 roku, do polskich sądów okręgowych wpłynęło 39 tys. spraw o rozwód. Warto więc wiedzieć co bierze pod uwagę sąd, decydując o rozwodzie.
chwilówka
Problem „chwilówek” czy parabanków nadal nie został w Polsce rozwiązany i pomimo tego, że w mediach pojawia się tylko od czasu do czasu to jest poważnym problemem prawnym i społecznym. Zasady udzielania kredytów są co prawda uregulowane, ale regulacje te są na tyle dziurawe, że niektóre przedsiębiorstwa sprawnie je obchodzą.
uścisk dłoni
W ostatnich latach ustawodawca stara się popularyzować polubowne metody rozwiązywania sporów. Ta tendencja dotyczy wszelkiego rodzaju spraw cywilnych, karnych a nawet administracyjnych. To oczywiście pozytywny trend, który pozwala na odciążenie sądów i przyspieszenie procesów. Obok mediacji, jedną z najpopularniejszych metod polubownego rozwiązywania sporów jest sądowe postępowanie pojednawcze, bardziej znane jako zawezwanie do próby ugodowej To postępowanie przed sądem cywilnym, którego celem jest wzajemne zapoznanie się przez strony ze swoimi stanowiskami oraz zakończenie sporu zawarciem ugody. Czy jednak z praktycznego punktu widzenia warto podjąć taką próbę rozwiązania, czy może lepiej od razu złożyć pozew?
proces | Sabuda-Sawinski.pl