separacja

All the posts.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób kompleksowy reguluje instytucje, którą można określić jako separację sądową, wiążącą się z przewidzianymi w ustawie skutkami prawnymi. Zasadą ogólną o jakiej mowa w art. 614 § 1 KRO, jest uznanie, iż orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
separacja | Sabuda-Sawinski.pl