ugoda

All the posts.
uścisk dłoni
W ostatnich latach ustawodawca stara się popularyzować polubowne metody rozwiązywania sporów. Ta tendencja dotyczy wszelkiego rodzaju spraw cywilnych, karnych a nawet administracyjnych. To oczywiście pozytywny trend, który pozwala na odciążenie sądów i przyspieszenie procesów. Obok mediacji, jedną z najpopularniejszych metod polubownego rozwiązywania sporów jest sądowe postępowanie pojednawcze, bardziej znane jako zawezwanie do próby ugodowej To postępowanie przed sądem cywilnym, którego celem jest wzajemne zapoznanie się przez strony ze swoimi stanowiskami oraz zakończenie sporu zawarciem ugody. Czy jednak z praktycznego punktu widzenia warto podjąć taką próbę rozwiązania, czy może lepiej od razu złożyć pozew?
ugoda | Sabuda-Sawinski.pl