• Andrzej Hańderek

ANDRZEJ HAŃDEREK

radca prawny, of counsel

Radca prawny (nr KR-3006), profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr 80954). Absolwent prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Absolwent zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent zarządzania kadrami przedsiębiorstwa Akademii Górniczo-Hutniczej.W pracy zawodowej koncentruję się na problematyce ochrony własności intelektualnej. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych. Połączenie wiedzy prawniczej z menadżerską pozwala na tworzenie optymalnych rozwiązań, uwzględniających ekonomiczne skutki podejmowanych działań. Działalność naukową koncentruje wokół problematyki prawa własności intelektualnej oraz prawa Internetu.Prywatnie miłośnik strategicznych gier komputerowych oraz literatury fantasy.

Radca Prawny, Of Counsel ANDRZEJ HAŃDEREK | Sabuda-Sawinski.pl