umowy

All the posts.
Umowa najmu nieruchomości to jedna z najpowszechniejszych umów zawieranych w obrocie prawnym. Aktualnie bardzo często zdarza się, że większość kandydatów na najemców mieszkania to obcokrajowcy, co dla potencjalnych wynajmujących stanowi zazwyczaj powód do poważnych wątpliwości. Wynajmujący zwracają bowiem uwagę na fakt, że takie osoby nie posiadają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej innego lokum, w którym mogłyby zamieszkać w razie zakończenia umowy najmu, co utrudnia przymusową eksmisję niechcianych lokatorów w razie zakończenia umowy najmu.
„Black Friday”, czyli „Czarny Piątek” oraz „Cyber Monday” wpisały się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwierają przedświąteczny okres zakupowy. Promocje promocjami, ale czy aby na pewno wszyscy wiemy do czego zobowiązany jest sprzedawca, a tym samym jesteśmy świadomi jakie mamy prawa, jako konsumenci?Na całe szczęście masz od tego ,,swoich prawników”, którzy wszystko jasno, dokładnie i merytorycznie wyjaśnią. Wychodząc na przeciw odpowiadamy na najbardziej nurtujące Cię pytania.
uścisk dłoni
W ostatnich latach ustawodawca stara się popularyzować polubowne metody rozwiązywania sporów. Ta tendencja dotyczy wszelkiego rodzaju spraw cywilnych, karnych a nawet administracyjnych. To oczywiście pozytywny trend, który pozwala na odciążenie sądów i przyspieszenie procesów. Obok mediacji, jedną z najpopularniejszych metod polubownego rozwiązywania sporów jest sądowe postępowanie pojednawcze, bardziej znane jako zawezwanie do próby ugodowej To postępowanie przed sądem cywilnym, którego celem jest wzajemne zapoznanie się przez strony ze swoimi stanowiskami oraz zakończenie sporu zawarciem ugody. Czy jednak z praktycznego punktu widzenia warto podjąć taką próbę rozwiązania, czy może lepiej od razu złożyć pozew?
umowy | Sabuda-Sawinski.pl